ČSOB - infoportál

Hlavná navigácia

Neprihlásený

Poistné produkty

Etický kódex CSOB P

Heslo k dokumentu Vám poskytne Váš vzťahový manažér.

Platnosť: 01.10.2020 Zodpovedný útvar: Externí partneri

ČSOB Poisťovňa - neakceptovateľné služby

Heslo k dokumentu Vám poskytne Váš vzťahový manažér.

Platnosť: 01.03.2020 Zodpovedný útvar: Externí partneri

Politika skupiny KBC proti korupcii a podplácaniu

Heslo k dokumentu Vám poskytne Váš vzťahový manažér.

Platnosť: 01.03.2020 Zodpovedný útvar: Externí partneri