ČSOB - infoportál

Hlavná navigácia

Neprihlásený

ČSOB Poisťovňa

Reklamačný poriadok ČSOB Poisťovne

Nový reklamačný poriadok ČSOB Poisťovne. Dokument je zaheslovaný. Heslo Vám poskytne Váš vzťahový manažér.

Platnosť: 10.05.2021 Zodpovedný útvar: Externí partneri

Etický kódex CSOB P

Heslo k dokumentu Vám poskytne Váš vzťahový manažér.

Platnosť: 01.10.2020 Zodpovedný útvar: Externí partneri

PZP - OPP

OPP pre pripoistenia v PZP. Heslo k dokumentu vám poskytne váš vzťahový manažér.

Platnosť: 19.06.2020 Zodpovedný útvar: Externí partneri

ČSOB Poisťovňa - neakceptovateľné služby

Heslo k dokumentu Vám poskytne Váš vzťahový manažér.

Platnosť: 01.03.2020 Zodpovedný útvar: Externí partneri

Politika skupiny KBC proti korupcii a podplácaniu

Heslo k dokumentu Vám poskytne Váš vzťahový manažér.

Platnosť: 01.03.2020 Zodpovedný útvar: Externí partneri