ČSOB - infoportál

Hlavná navigácia

Neprihlásený

ČSOB Poisťovňa

WinPonuka v 2.47

WinPonuka verzia 2.47 platná od 9.6.2022

Platnosť: 09.06.2022 Zodpovedný útvar: Externí partneri

Etický kódex ČSOB Poisťovne

Etický kódex ČSOB Poisťovne platný od 15.9.2021. Heslo k dokumentu Vám poskytne Váš vzťahový manažér.

Platnosť: 15.09.2021 Zodpovedný útvar: Externí partneri

Reklamačný poriadok ČSOB Poisťovne

Nový reklamačný poriadok ČSOB Poisťovne. Dokument je zaheslovaný. Heslo Vám poskytne Váš vzťahový manažér.

Platnosť: 10.05.2021 Zodpovedný útvar: Externí partneri

PZP - OPP

OPP pre pripoistenia v PZP. Heslo k dokumentu vám poskytne váš vzťahový manažér.

Platnosť: 19.06.2020 Zodpovedný útvar: Externí partneri

ČSOB Poisťovňa - neakceptovateľné služby

Heslo k dokumentu Vám poskytne Váš vzťahový manažér.

Platnosť: 01.03.2020 Zodpovedný útvar: Externí partneri

Politika skupiny KBC proti korupcii a podplácaniu

Heslo k dokumentu Vám poskytne Váš vzťahový manažér.

Platnosť: 01.03.2020 Zodpovedný útvar: Externí partneri