ČSOB - infoportál

Hlavná navigácia

Neprihlásený

Kontakty

Zoznam oprávnených osôb na potvrdzovanie vinkulácií

Zoznam oprávnených osôb na potvrdzovanie vinkulácií - aktualizácia ku 8.2.2021. Dokument je zaheslovaný. Heslo Vám poskytne Váš vzťahový manažér.

Platnosť: 08.02.2021 Zodpovedný útvar: Externí partneri