ČSOB - infoportál

Hlavná navigácia

Neprihlásený

B2B portál

Príručka k používaniu B2B

Heslo k príručke vám poskytne váš vzťahový manažér.

Platnosť: 01.01.2020 Zodpovedný útvar: Externí partneri

VITAL - Vykonanie zmeny v PZ

Vykonanie zmien v PZ v prostredí B2B. Heslo k dokumentu vám poskytne váš vzťahový manažér.

Platnosť: 01.11.2019 Zodpovedný útvar: Externí partneri